നിയമന തട്ടിപ്പിൽ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ചാനലിലെ റിപ്പോര്‍ട്ടറും ഗൂഢാലോചന നടത്തി; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പ്രതി ലെനിന്‍ രാജ്

ഈ കേസിലെ പ്രതി ലെനിന്‍ രാജ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ചാനലിന് തന്നെ നല്‍കിയ തത്സമയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. പിടിയിലാവാതെ