ഇനി ഉപവാസം; വിഴിഞ്ഞം സമരം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കാൻ ലത്തീന്‍ അതിരൂപത

അതേസമയം, സമരം തുടരുന്നതിനിടെ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് വേഗത്തില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.