ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രാജസ്ഥാനിലെ പുതിയ ശിവ പ്രതിമ; 250 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശുന്ന കാറ്റിനെയും ചെറുക്കും

2012 ഓഗസ്റ്റിൽ അന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെയും മൊറാരി ബാപ്പുവിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ അടിത്തറ പാകിയത്.