കുവൈത്തിലെ തീപിടിത്തം; മരിച്ച ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും

ദക്ഷിണ കുവൈത്തിൽ വിദേശ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ