കുവൈറ്റ് അമീറിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ അനുശോചനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയായപ്പോള്‍ അത് കൂടുതല്‍ ശക്തമായി. കുവൈത്ത് രാജകുടുംബത്തിന്റെയും കുവൈറ്റ് ജനതയുടെയും ദുഃഖത്തില്‍