ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ; പുടിനെതിരായ ഉക്രേനിയൻ വധശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു

സംഭവത്തെ ഭീകരപ്രവർത്തനമായാണ് റഷ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് സംഭവം നടന്നത്, രണ്ട് ആളില്ലാ വിമാനങ്ങളും മോസ്കോ