ഈസ്റ്റർ നോമ്പുകാലത്ത് വിശ്വാസികൾ മൊബൈൽഫോണും സീരിയലും ഉപേക്ഷിക്കണം; ഡിജിറ്റൽ നോമ്പിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കോതമംഗലം രൂപത ബിഷപ്പ്

വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ആശാ നിഗ്രഹത്തിലൂടെയുള്ള പരിത്യാഗം കൂടിയാണ് നോമ്പ്.