തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കർണാടക സന്ദർശനം രണ്ടാം തവണയും മാറ്റിവച്ചു

നേരത്തെ എത്തിച്ചേരുന്ന തീയതി ഏപ്രിൽ 5 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, ഏപ്രിൽ 16 ന് ഗാന്ധി കോലാർ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ