ഒന്നുകില്‍ എം ടി, അല്ലെങ്കില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി; നയം വ്യക്തമാക്കി വിവാദം വസാനിപ്പിക്കണം: ബാലചന്ദ്ര മേനോന്‍

നട്ടെല്ലുള്ള ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ രംഗത്തിറങ്ങിയാല്‍ കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്നറിയാം . അതിനു ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ടീവിയുടെ