റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് ചാൾസ് രാജാവ്

ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമുവിന് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള “അടുത്ത ബന്ധം” താൻ വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും ബ്രിട്ടീഷ്

പാസ്‌പോർട്ടോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ ആവശ്യമില്ല; ചാൾസ് രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക പദവികളും അധികാരങ്ങളും അറിയാം

ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്‌പോർട്ടുകൾ മജസ്റ്റിയുടെ പേരിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പാസ്‌പോർട്ട് ആവശ്യമില്ല.