ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന അമേരിക്കയുടെ വിമർശനം തള്ളി ഉത്തരകൊറിയ

ഉത്തര കൊറിയയുടെ വിക്ഷേപണശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടാലും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി . കിം ജോങ് ഉന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും