ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക; കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് കോൺഗ്രസ്

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും എങ്ങനെയെങ്കിലും യാത്ര അട്ടിമറിക്കാനുമുള്ള ബിജെപിയുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ