ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ പലര്‍ക്കും കെ.ജി.എഫ്: ചാപ്റ്റര്‍ 2 ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ

പ്രശാന്ത് നീല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത യാഷ് അഭിനയിച്ച കെ.ജി.എഫ്: ചാപ്റ്റര്‍ 2 ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ്