ദേശീയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചതിൽ മാത്രമേ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; തരൂരിന് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം: കെ മുരളീധരൻ

അതേസമയം, ഈ മാസം 20 ന് കേരളത്തിലെത്തുന്ന ശശി തരൂർ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ വിവിധ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.