കേരളാ ഘടകത്തിന്റെ എതിർപ്പ്; ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ യെച്ചൂരി പങ്കെടുക്കില്ല

റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള കത്ത് 31 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെ നല്കിയിരുന്നു.