കേദാർ ജാദവ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഞായറാഴ്ച പൂനെയിൽ ആരംഭിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ജാദവ് നിലവിൽ കോലാപൂർ ടസ്‌കേഴ്‌സിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ്, ഈ പ്രഖ്യാപനം പരമ്പരയെ