കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസ് ടോള്‍ നിരക്ക് പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

കൊച്ചി: കഴക്കൂട്ടം ബൈപ്പാസ് ടോള്‍ നിരക്ക് പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഭാഗത്തെ ടോള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കോവളം മുതല്‍ കാരോട് വരെ