കർണാടകയിൽ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം കഴിഞ്ഞാലുടൻ കോൺഗ്രസ്സ് നൽകിയ അഞ്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് വെറും വാക്ക് പറയാറില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്തു

കർണാടകയിലെ തോൽവിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ബിജെപി വിശദമായ വിശകലനം നടത്തും: ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ബിജെപി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ബൊമ്മൈ, പാർട്ടിയെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിരന്തരമായ പ്രക്രിയയാണെന്നും പറഞ്ഞു

ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കർണാടകയി ൽ കോൺ​ഗ്രസിനും ജെഡിഎസിനും പിന്തുണ: എസ്ഡിപിഐ

ഏതുവിധത്തിലും ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനാണ്16 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മത്സരിച്ച്, മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺ​ഗ്രസിനും

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ 6 ‘എ’കളുമായി കർണാടകയിൽ ബിജെപി

മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലെ എല്ലാ വാർഡിലും നമ്മ ക്ലിനിക്, പ്രതിവർഷം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന തുടങ്ങിയവയാണ് ‘ആരോഗ്യം’