ഷാഹിദ് കപൂറുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സാനിയ മിർസ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ

വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച സാനിയ ഷോയിബ് ദമ്പതികൾ പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും വേർപിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.