എന്റെ പേരിനൊപ്പമുള്ളത് മേനേൻ ആണ്; പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നെ ‘മേനോൻ’ എന്ന് വിളിക്കും: നിത്യ

എന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോയി. എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു ശക്തിയാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക്

കർണാടകയിൽ അക്രമം നടത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല: ഡികെ ശിവകുമാർ

കന്നഡയെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളും കന്നഡയിൽ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി