ബില്‍കിസ് ബാനു സിനിമയാക്കിയാൽ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ആരും തയാറല്ല: കങ്കണ

ബിജെപിക്കാരി ആയതിനാല്‍ കങ്കണയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്ന് ജിയോ സിനിമ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . സീ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ലയനത്തിലൂടെ കടന്നു