ചൈനയും ജപ്പാനും ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയാര്‍ന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീഷണിയില്‍

ടോക്കിയോ: ചൈനയും ജപ്പാനും ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയാര്‍ന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീഷണിയില്‍. കിഴക്കന്‍ ചൈന കടലിന് കുറുകെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് മണിക്കൂറില്‍