ഉക്രൈൻപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത കാളി ദേവി ചിത്രം മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തി; പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ ട്വീറ്റ് പിൻവലിച്ചു

ഈ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളാണോ ഉക്രൈൻ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?, കാളിദേവിയെ അപമാനിച്ചത് കണ്ട് ഞെട്ടി