കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനികളുടെ വിവിധ ചിത്രങ്ങള്‍ അശ്ളീല സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ ; മുന്‍ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നവരടക്കം ഇരുപതോളം വിദ്യാര്‍ഥിനികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇയാള്‍ ഈ രീതിയിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംശയം. ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥി