പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം സംശയത്തിന് പോലും ഇടമില്ല; കലയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുമ്പോൾ

കലയെ കൊലചെയ്ത ശേഷം അനിലിന്റെ വീട്ടിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ മൃതദേഹം തള്ളിയെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴി. ഈ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാന