പ്ലാസ്റ്റര്‍ വിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി കെ കെ രമ

പ്ലാസ്റ്റര്‍ വിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി കെ കെ രമ എംഎല്‍എ. കയ്യില്‍ എന്തിനാണ് പ്ലാസ്റ്ററിട്ടതെന്ന് പറയേണ്ടത് ഡോക്ടറാണെന്ന് കെ കെ രമ