വ്യാജരേഖ ചമച്ചിട്ടില്ല; അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയെ ബാധിക്കും; മുൻ‌കൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കെ വിദ്യ

അതേസമയം, ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് തനിക്കെതിരെ ഉളളതെന്ന് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്..വ്യാജ രേഖയുപയോഗിച്ച് ആരെയും വഞ്ചിച്ചതായി