ആചാര വിധിപ്രകാരമല്ല അയോധ്യയിലെ ചടങ്ങുകൾ ; ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ജ്യോതിർമഠ് ശങ്കരാചാര്യർ

അയോധ്യയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകളില്‍ ആചാര ലംഘനം നടക്കുന്നുവെന്ന ആശങ്കയാണ് പൊതുവെ ശങ്കരാചാര്യന്മാര്‍ പങ്കുവയ്ക്കു