കേന്ദ്ര സർക്കാർ യുഎപിഎ പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീർ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചു

കശ്മീരിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമാസക്തരായ പ്രതിഷേധക്കാരെ അണിനിരത്തുന്നതിൽ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തന