ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ജപ്പാനെ തകര്‍ത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വര്‍ണം; ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിൽ ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യ നേടുന്ന നാലാം സ്വര്‍ണമാണിത്. നേരത്തെ 1966, 1998, 2014 വര്‍ഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യ സ്വര്‍ണം