200 കോടി സമ്പാദ്യം സംഭാവന നല്‍കി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുത്ത് ദമ്പതികള്‍

2023 ൽ ഗുജറാത്തിലെ കോടീശ്വരനായ വജ്രവ്യാപാരിയും ഭാര്യയും സമാനമായ രീതിയില്‍ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ 12 വയസ്സുള്ള