കർണാടകയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ‘ജയ് ബജ്‌റംഗ് ബലി’ പരാമർശം നടത്തിയപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മൗനം പാലിക്കുന്നു: സീതാറാം യെച്ചൂരി

കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയ് ബജ്‌റംഗ് ബലി എന്ന് വിളിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു . അതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്