ദേശവിരുദ്ധ വിവരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാം: ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ

ഇന്ത്യയുടെ വികസനം കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ദഹനക്കേട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ധൻഖർ പറഞ്ഞു.