ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ പോസ്റ്റർ നശിപ്പിച്ചു; നായക്കെതിരെ തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി നേതാവ് പരാതി നൽകി

യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരാതിയിന്മേൽ നായയെയും ഉടമയെയും കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.