നികുതിവെട്ടിപ്പ്; ചൈനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യുത വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ അന്വേഷണം

ഇന്ത്യയിൽ ബിവൈഡി നികുതിയിനത്തിൽ $9 മില്യൺ കുറവാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഡിആർഐ അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ