ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കണം; ആഹ്വാനവുമായി യുഎ‍ൻ വിദഗ്ധസംഘം

അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി സ്പെയിന്‍, അയർലന്‍ഡ്, നോർവെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച