രാജ്യത്ത് മതസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്നും ക്രൈസ്തവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും വെറുതെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു: ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മെത്രാപൊലീത്ത

എല്ലാ മതങ്ങളിലും വർഗീയ സംഘടനങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ വർഗീയ സംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല മതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം