ആ രാജകീയ ശബ്ദം ഇനിയില്ല; ഇലക്ട്രിക്ക് ബുള്ളറ്റുകളുമായി റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ്

ഈ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്