പാക്കിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വ്യക്തി കരസേനാ മേധാവി: ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ഞാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാത്രമാണ് സൈനിക സ്ഥാപനം അഴിമതി മാഫിയകളായ ഷരീഫുകൾക്കും സർദാരിമാർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത്

രാഷ്ട്രീയ “എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ” നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കൂ; പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തോട് ഇമ്രാൻഖാൻ

തന്റെ പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അടുത്ത പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് നടത്താമെന്ന ആശങ്കയും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു.