വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിനെ നശിപ്പിക്കും: ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്‌സി

സയണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഒരിക്കൽ കൂടി തെറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇറാൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ, സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, ഇസ്രാ

പലസ്തീനികളെ കൊല്ലാൻ ഇസ്രായേലിനെ അമേരിക്ക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി

സ്‌ഫോടനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും വെടിനിർത്തൽ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഗാസയിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരും