ജർമ്മനിയുടെ ലോകകപ്പിൽ നിന്നുള്ള പുറത്താകൽ ഒരു ഹൊറർ സിനിമ പോലെ: കെയ് ഹാവെർട്സ്

നാല് തവണ ചാമ്പ്യൻമാരായ കോസ്റ്ററിക്കയെ 4-2ന് തോൽപിച്ചെങ്കിലും സ്പെയിനിനെതിരെ 2-1ന് ജപ്പാന്റെ വിജയം കാരണം ജർമ്മനി പുറത്തായി.