ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറ; ആ തലമുറയെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നത്: ചിന്ത ജെറോം

ഞാന്‍ ഒരേ പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലും ഇട്ടാല്‍ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ടാവുന്ന വിദ്വേഷ പ്രചാരണമോ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശമോ അത്ര രൂക്ഷമായോ