പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തത് മാത്രമല്ല, വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യാത്തതും നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ട്: ജെപി നദ്ദ

ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രം ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് 3,378 കോടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മലയോര സംസ്ഥാനത്തെ പരിഗണിക്കുന്നു