അമേരിക്ക നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു; കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ എന്നെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

2016ലെ തന്റെ വിജയകരമായ പ്രസിഡൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും അതുതന്നെ പറഞ്ഞതായി മുൻ നേതാവ് സമ്മതിച്ചു, എന്നാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ

പശുക്കളെ കൊല്ലുകയോ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർ നരകത്തിൽ കിടന്ന് ചീഞ്ഞഴുകും: അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

പശുക്കളെ കൊല്ലുകയോ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും തന്റെ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങളുള്ള വർഷങ്ങളോളം നരകത്തിൽ ചീഞ്ഞഴുകിപ്പോകും