അത്ഭുതകരം; ഇസ്രായേലിൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കുട്ടിയുടെഛേദിക്കപ്പെട്ട തല ഡോക്ടർമാർ വീണ്ടും ഘടിപ്പിച്ചു

നടപടിക്രമത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകളോളം സമയമെടുത്തു, ' പരിക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ പ്ലേറ്റുകളും ഫിക്‌സേഷനുകളും' ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ