ആരാധകർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ചീത്തവിളിക്കാൻ പാടില്ല; മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റനാകുന്നത് അയാളുടെ തെറ്റല്ല: സൗരവ് ഗാംഗുലി

അവർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ചീത്തവിളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഫ്രാഞ്ചൈസി അദ്ദേഹത്തെ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിച്ചു. കായികരംഗത്ത് സംഭവി