ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് വീണ്ടും പുറത്ത് കടന്നുവെന്ന് സംശയം;കുറവൻകോണം, അമ്പലമുക്ക് ഭാഗങ്ങളിലായി തെരച്ചിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ നിന്ന് ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് വീണ്ടും പുറത്ത് കടന്നുവെന്ന് സംശയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ആഞ്ഞിലി മരത്തിൽ ഇന്ന്

മയക്കുവെടി വെക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല; ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ സാവകാശം പിടികൂടാൻ തീരുമാനം

ഒരു പെണ്‍ കുരങ്ങിനെയാണ് കാണാതായത്. തിരുപ്പതിയില്‍ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേക്ക് ഹനുമാന്‍ കുരങ്ങിനെ എത്തിച്ചത്. അക്രമസ്വഭാവമുള്ള