നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതായി ജിതൻ റാം മാഞ്ചിയുടെ എച്ച്എഎം

ഓപ്‌ഷനുകൾ പരിഗണിക്കാൻ താൻ പിന്നീട് ഡെൽഹി സന്ദർശിക്കുമെന്നും ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം എൻഡിഎയിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷണം നീട്ടിയാൽ