ദേരാ സച്ചാ സൗദ തലവൻ ഗുർമീത് റാം റഹീമിന് വീണ്ടും പരോൾ ; ജയിൽ മോചിതനായേക്കും

ജന്മദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 40 ദിവസത്തെ പരോൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ബലാത്സംഗ-കൊലപാതക പ്രതി ദേരാ തലവൻ അപേക്ഷിച്ചതായി സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്നു.