ഗിറ്റാറുമായി ഗൗതം മേനോൻ എത്തിയപ്പോൾ പാട്ട് സൂപ്പർഹിറ്റ് ; “അനുരാഗം” ഗാനം ‘യെഥുവോ ഒൺട്ര്..’ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ..

ഷഹദ് നിലമ്പുറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന “അനുരാഗം” എന്ന ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ തമിഴ് മെലഡി ഗാനം “യെഥുവോ ഒൺട്ര്..” എന്ന ഗാനം